Tempeh – Nguồn Gốc, Giá Trị Dinh Dưỡng & Cách Nấu

Trong ẩm thực của nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, đậu phụ là một nguyên liệu góp mặt trong nhiều công thức, từ món mặn đến món … Continue reading Tempeh – Nguồn Gốc, Giá Trị Dinh Dưỡng & Cách Nấu