Salad Sớm Mai

Một trong những thói quen của mình là tái hiện lại những món ăn, mình đã từng thưởng thức, từ trí nhớ và cảm nhận tại thời điểm ăn món … Continue reading Salad Sớm Mai