Công Thức Đậu Sốt Dứa Miso

Hồi bé, nhắc đến mấy món lên men là mình sợ lắm. Từ tương bần đến mắm tôm đều có cái mùi đặc trưng thật không dễ thương chút nào. … Continue reading Công Thức Đậu Sốt Dứa Miso