Cách Làm Bơ Mè (Homemade Tahini)

Bơ mè (tahini) là một nguyên liệu xuất hiện trong nhiều món ăn Trung Á và ẩm thực các nước ở Điạ Trung Hải. Bơ mè là nguyên liệu không … Continue reading Cách Làm Bơ Mè (Homemade Tahini)